KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Asteknoloji Ltd. Şti. kuruluş vizyonu doğrultusunda, müşteri beklentilerini karşılamak ve bunları aşmak için, ürün güvenliğini öncelikli tutarak, ürün kalitesini sürekli geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir.
  • Organizasyonu içindeki herkesin uyum içinde bir bütün olarak aynı hedefe doğru gitmesini sağlamak,- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve zamanında karşılayarak, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmak,
  • Uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları geliştirmek,
  • Asteknoloji Ltd. Şti. isim ve itibarını her zaman en üst seviyede tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilgimizi, deneyimlerimizi arttırmak...
  • Doğru insan ve uygun teknoloji kullanarak en iyi ürün/hizmeti, en rekabetçi maliyetle sunmak,
  • Sürdürülebilirlik ilkesiyle doğal kaynak ve girdilerimizi verimli kullanarak çevre dostu üretim yapmak,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alarak, tüm süreçlerimizin performansını ölçüp periyodik olarak gözden geçirmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıkları, iş kazalarını önlemek ve risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmeyi ve gerekli koruyucu önlemler almak.