DEĞERLERİMİZ

Yeniliklere Dayanan Değişim Felsefesi

"Değişim; gelişimdir" felsefesiyle her zaman pozitif yönde kendimizi geliştirerek yeniliklere açık yaklaşımlarla kendimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Kalite Anlayışı

"Mükemmele ulaşmak!" felsefesini temel alan kalite ahlakımızla, sektörde varolan şartları zorlasa bile kalitemizden ödün vermemeyi, işimizi en iyi şekilde yapmayı her zaman amaç ediniyoruz.

Önem ve Değer Vermek

Firmamızın en değerli varlığı müşteri ve çalışanlarıdır. Bu nedenle çalışanların yönetime katılmasını sağlamakta, faaliyetlerin her sürecinde müşteri ile çalışanların sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitim olanakları sunulmaktadır.

Saygı ve Nezaket

Şirketimizin ortak değerler çerçevesindeki karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde müşterilerimize, çalışanlarımıza, rakiplerimize ve paydaşlarımıza saygılı olarak sektörde öncü olmaya devam etmektedir.

Görev ve Sorumluluk

İşleri ve görevleri sahiplenmek, bununla ilgili sorumlulukları almak ve gerektiği gibi yerine getirmek firmamız için son derece önemlidir. Bunun için çalışanlarımızın hemen hepsi bu görev ve sorumluluklarda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Firmamız tüm faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı şekilde yürütmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda eğitim çalışmaları yapmakta, bilimsel, mesleki seminer vb. etkinliklere katılarak destek olmaktadır.