MİSYON

 • En güzel seyahat tecrübesi için araçlarda 4C değerinin yenilenmesi
 • Computer(bilgisayar), Communication(iletişim), Consumer(müşteri), and Cloud (Internet & Servis)
 • En güzel seyahat tecrübesi
 • Infotainment, telematics, akıllı, birleşik
 • Güvenli, etkin, rahat, yeşil
 • Araç içi bir yaşam tarzı

VİZYON

 • Taşıyıcı araçlar için İnfotainment ve Telematics sektöründe “Yenilik Lideri” ve “Üst Marka” olmak
 • Marka İmajı
 • Yenilik
 • Yüksek kalite
 • Profesyonel
 • Gurur
 • Kurumsal Büyüme

ŞİRKET DEĞERİ

 • Ortaklarla birlikte kar etmek ve firmayı büyütmek
 • Dürüstlük
 • Müşteri öncelik
 • Yenilik
 • Kar etme ve büyüme